austeră/austerity

austeră

 el a rămas neclintit în pragul casei
singuratic străin cu privirea în gol
neînţelegând limba în care
i-am aşteptat cuvintele
mayombé, bombé, mayombé

în taxiul despărţirii
mă aştepta o căldură plăcută
un aer plin de muzică lentă

pe bancheta din spate
un călător lăsase o portocală
coaja ei crestatată în petale

am desprins fructul din căuş
l-am apăsat încet
mi-era atât de dor
printre degete s-au prelins
picuri de lumină galbenă

ningea cu fulgi numeroşi
încărcaţi de visare

Rubliovul meu slăbise
în oglinda retrovizoare
îl zăream ca o umbră

odată cu depărtarea
ninsoarea s-a domolit
fulgii căzuţi pe sticlă
se făceau bobiţe de rouă curată

la radio acelaşi ritm
o melodie tristă
monotonă
Kayah cânta Ta-ba-ki-e-ra...

iar eu lăsasem în scrumieră
o ţigară fumată pe jumătate,
două lacrimi nevăzute în cafeaua neagră,
o îmbrăţişare fără sărut,
un gol în aşternut
şi o întinsă resemnare

dar n-am să spun cât a durut


austerity


he stood still on the threshhold
lonely stranger looking at nothing
unable to understand the language
in which I have been waiting for his words
mayombé, bombé, mayombé

in the taxi of splitting
a pleasant warmth was waiting for me
an air full of slow music

on the back chair
a passenger had left an orange
its peal was cut into petals

I removed the fruit from its caul
I squeezed it gently
I was so full of anguish
drops of yellow light
streamed down from my fingers

it was snowing with numerous flakes
loaded with dreams

my Rubliov had gone thin
in the car’s mirror
I caught a glimpse of it as a shadow

as I was going away
it snowed less hard
the flakes fallen on the glass
turned into clean dew berries.

on the radio the same rhythm
a sad tune
monotonous
Kayah was singing Ta-ba-ki-e-ra...

and I had left in the ash-tray
a half-smoked cigarette,
two unseen tears in the black coffee
an embrace without a kiss,
an emptiness in the sheets
and a great resignation

but I won’t tell how much
it hurt me
 
(traducere în limba engleză de Elena Ciobanu)

Niciun comentariu: