Salonul Foto 2010 Bacau

Viorel CojanMihaela Nazarie


Elena NazareMihaela Nazarie, Elena Nazare


Justinian Scărlătescu
Mariana Nazarie


Mihai Andoni

Constantin Broşu
Andrei Venghiac

Premiile Saloanele Moldovei 2010

Viorica Zaharia - "Semne creştine"
Luminiţa Radu - "Plimbare"
La evenimentul artistic de anvergură „Saloanele Moldovei” a devenit o tradiţie ca premiile oferite de instituţiile de cultură băcăuane să revină cu preponderenţă artiştilor din Republica Moldova şi viceversa, cele oferite de instituţii de gen din Republica Moldova, ajung în majoritate, la plasticieni din România. Deciziile se iau de un juriu format de specialişti, anul acesta, la cea de-a XX-a ediţie, datorită numărului mare de lucrări bune şi foarte bune, deosebite ca stil şi tehnică, misiunea juriului a fost cât se poate de dificilă. Este grăitor în acest sens faptul că pe lângă cei şapte artişti onoraţi cu premii, au fost nominalizate alte 49 de creaţii, semnate de artişti de o incontestabilă valoare, printre ei numărându-se Vasile Crăiţă-Mândră, Ion Văsâi, Ion Mihalache, Alexandru Rurac, Simion Zamşa, Gheorghe Zărnescu, Mihai Chiuaru.
Am remarcat că întâmplător sau nu, parte din lucrările premiate au o notă comună. Inspirat panotate în expoziţie, una în vecinătatea celeilalte, trei dintre tablourile premiate recurg la semne şi simboluri, elemente grafice, spirituale şi spiritualizate. Spiritul copilăriei, plăcerea jocului, descifrarea labirintului sunt acumulate în colajul Luminiţei Radu. Criptic şi pictural, Marin Gherasim ne-a propus una din cunoscutele sale realizări încărcate de mitologie românească şi sacralitate. Rămânând în zona religiosului, în pictura artistei Viorica Zaharia găsim simboluri creştine, într-o interpretare calofilă, senzitiv emoţională şi diafană. Printre semnele creştine, am identificat şi delicatul porumbel, revelând o atingere sufletească, un zbor lin. Sugestia mişcării de plutire a înaripatei este reuşită şi în tabloul lui Vasile Grama. Cu elemente grafice fin conturate, abstract şi gestual, Andrei Negură atrage atenţia printr-un excelent echilibru compoziţional. Ceramistul Valeriu Vânagă a făurit, din porţelan, figurine abstracte care comunică între ele într-o izolare de restul lumii. Sculptura semnată de Parascheva Popa-Donoi surprinde prin îmbinarea îndrăzneaţă dintre lemnul masiv şi culoare.
Putem trage concluzia că în acest an, juriul a fost foarte sensibil la temele încărcate de spiritualitate, idealism şi enigmatic.
Juriul, alcătuit din Preşedinte Ţăruş Mihai, membrii Ilie Boca, Ecaterina Ajder, Eleonora Brigalda, Cristina Ciobanu, Carmen Poenaru, Tudor Fabian, Mariana Popa, Georgeta Barbu, a decis decernarea următoarelor premii: Premiul Ministerului Culturii şi Turismului din Republica Moldova: Viorica Zaharia (Bacău) - „Semne creştine”, Premiul Centrului Internaţional de Cultură şi Arte „George Apostu” Bacău: Valeriu Vânagă (Chişinău) - „Dialog”, Premiul U.A.P din Republica Moldova: Marin Gherasim (Bucureşti) - „Pietre de hotar”, Premiul Muzeului Naţional de Artă al Moldovei, Chişinău: Luminiţa Radu (Bacău) - „Plimbare”, Premiul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău: Andrei Negură (Braşov) - „Procesiune”, Premiul Consiliului Judeţean Bacău: Vasile Grama (Chişinău) - „Planare”, Premiul oferit de Primăria Bacău: Parascheva Popa-Donoi (Chişinău), „Combinaţie”. (Violeta Savu)